Polityka Cookie

Ta strona internetowa (www.everli.pl, dalej „Strona”) jest własnością Everli Poland Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627577, NIP: 1132913755 (dalej „My” lub „Spółka”).

Pliki cookie są wykorzystywane na naszej Stronie w różnych celach, poprzez poniższe informacje chcemy wyjaśnić czym są pliki cookie oraz w jaki sposób są używane na Stronie.

Niektóre cookie (tzw. własne lub pierwszej strony) są przekazywane na Stronę i kontrolowane przez Nas. Poprzez wspomniane cookie, Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe o Tobie. W tej polityce, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „Rozporządzenie”) wyjaśniamy Ci jak zbieramy te dane, w jakich celach oraz jakie są Twoje prawa.

Pozostałe cookie (tzw. cookie strony trzeciej) są natomiast przekazywane i kontrolowane przez stronę trzecią. Ta polityka zawiera linki do informacji publikowanych przez te strony trzecie, prosimy byś uważnie je przeczytał.

Spółka przywiązuje szczególna wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych swoich Użytkowników. W celu uzyskania informacji na temat naszej Polityki Cookie Użytkownicy mogą skontaktować się z Spółką w dowolnym momencie, korzystając z następujących metod:

  • listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres siedziby Spółki, wskazanym powyżej;
  • e-mailowo na adres privacy-pl@everli.com.

Możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Spółki, którego dane kontaktowe są następujące: adres e-mail privacy-pl@everli.com.

A. Czym są cookie i do czego służą

Cookie to małe pliki tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają bezpośrednio do jego urządzenia (zazwyczaj do przeglądarki), gdzie są one zapisywane, a następnie wysyłane z powrotem na te same strony przy kolejnych wizytach użytkownika (tzw. własne cookie). Podczas przeglądania strony internetowej użytkownik może również otrzymywać na swoim urządzeniu końcowym cookie z różnych stron lub serwerów internetowych (tzw. cookie stron trzecich). Dzieje się tak dlatego, że odwiedzana strona internetowa może zawierać takie elementy, jak obrazy, mapy, dźwięki, określone linki do stron internetowych znajdujących się na serwerach innych niż ten, na którym znajduje się odwiedzana strona.. Innymi słowy, te cookie są wysyłane przez inną stronę internetową niż ta, którą aktualnie odwiedza użytkownik.

Cookie mogą mieć ograniczony czas trwania do jednej sesji przeglądania w przeglądarce (tzw. cookie sesyjne) i w tym przypadku są automatycznie dezaktywowane, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę. Cookie mogą mieć również wcześniej ustaloną datę ważności i w takim przypadku będą przechowywane i aktywne na dysku twardym przez ustalony okres, w dalszym ciągu zbierając informacje podczas różnych sesji przeglądania w przeglądarce (tzw. trwałe cookie).

Cookie są wykorzystywane w różnych celach. Niektóre z nich są niezbędne, aby umożliwić przeglądanie Strony i korzystanie z jej funkcjonalności (tzw. techniczne cookie). Inne są wykorzystywane do pozyskiwania informacji statystycznych, w postaci zagregowanej lub nie, dotyczących liczby użytkowników odwiedzających Stronę oraz sposobie korzystania ze Strony (tzw. wydajnościowe lub analityczne cookie). Wreszcie, inne cookie są wykorzystywane w celu śledzenia Twojego profilu konsumenta i wyświetlania reklam na Stronie, które mogą Cię zainteresować, ponieważ są zgodne z Twoimi gustami i nawykami konsumpcyjnymi (tzw. reklamowe cookie).

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych różnych kategorii cookie, zapoznaj się z treścią niniejszej polityki. Dowiedz się, jak działają i do czego służą, a następnie swobodnie zdecyduj, czy wyrazić zgodę na ich wykorzystanie, czy nie.

B. Techniczne lub „niezbędne” cookie

Techniczne cookie są używane na Stronie wyłącznie w celu umożliwienia przeglądania Strony i korzystania z jej funkcji. Są to zawsze własne cookie, ponieważ są one przekazywane bezpośrednio przez nas na Stronę. Są to zatem niezbędne pliki cookie.

Niektóre techniczne cookie są niezbędne, aby zapewnić optymalne przeglądanie stron internetowych lub umożliwić użytkownikowi zalogowanie się na stronie internetowej, na przykład w celu dokonania zakupu na Stronie lub wejścia w obszar prywatny (tzw. nawigacyjne cookie). Nawigacyjne cookie to zazwyczaj cookie sesyjne i dlatego po zamknięciu przeglądarki są one automatycznie wyłączane.

Inne techniczne cookie są przydatne, aby umożliwić przechowywanie niektórych Twoich preferencji (np. języka lub kraju pochodzenia) bez konieczności ponownego wpisywania tych danych podczas kolejnych wizyt (tzw. funkcjonalne cookie). Z tego powodu funkcjonalne cookie są często trwałymi cookie, ponieważ są przechowywane na Twoim komputerze, nawet po zamknięciu przeglądarki, aż do ustania daty ich ważności lub do momentu, gdy postanowisz je usunąć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, nie jest wymagana Twoja zgoda do instalacji tych cookie. Oczywiście możesz zablokować instalację technicznych cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (przeczytaj część E, pkt 1, aby dowiedzieć się, jak to zrobić). Weź pod uwagę, że blokując instalację technicznych cookie, a następnie je usuwając, możliwość dostępu do Strony, korzystania z niej w całości lub w części, włączania lub wyłączania niektórych funkcji lub otrzymywania niektórych usług może być w całości lub częściowo utrudniona.
Możesz wyświetlić listę tych plików cookie, klikając niebieską ikonę w kształcie tarczy w lewym dolnym rogu, co pozwoli Ci ponownie otworzyć naszą platformę zarządzania zgodami (CMP).

C. Wydajnościowe lub „analityczne” cookie

Analityczne (lub wydajnościowe) cookie są wykorzystywane na Stronie do zbierania informacji statystycznych dotyczących liczby użytkowników odwiedzających Stronę oraz sposobie korzystania z Strony.

Analityczne cookie na Stronie mogą być za równo własnymi cookie (przesyłane bezpośrednio przez nas, również za pośrednictwem technologii stron trzecich) i cookie stron trzecich (nie przekazywane bezpośrednio przez nas, ale przez strony trzecie).

Analityczne cookie używane na Stronie w szczególności gromadzą informacje w formie niezagregowanej i są wykorzystywane do podejmowania decyzji – nawet – o charakterze komercyjnym: dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, do instalacji tych cookie wymagana jest Twoja uprzednia zgoda.

Z tego powodu, gdy wchodzisz na Stronę, wyświetla się specjalny baner, który informuje, że (i) analityczne i profilujące cookie są używane przez Stronę. (ii) Jeżeli klikniesz „Akceptuj” wyrazisz zgodę na wszystkie. Jeżeli klikniesz „Dostosuj” będziesz mógł wyrazić zgody według wyboru. Jeśli wyrazisz zgodę na instalację cookie, będziemy o tym wiedzieli dzięki konkretnemu technicznemu cookie. (iii) Jeżeli klikniesz przycisk „X”, możesz kontynuować przeglądanie wyłącznie z „niezbędnymi” cookie. Jeśli wyrazisz zgodę na instalację cookie w ten sposób, będziemy wiedzieć o Twojej zgodzie za pomocą konkretnego technicznego cookie. W ten sposób unikniesz wyświetlania banera dot. cookie podczas kolejnych wizyt na Stronie przez co najmniej sześć miesięcy (z wyjątkiem sytuacji w których dokonamy aktualizacji cookie, np. dodanie lub usunięcie stron trzecich lub celów do naszej listy).

Proszę pamiętaj, że w przypadku usunięcia tego technicznego cookie z Twojej przeglądarki (w sposób opisany w części E pkt. 1) informacja o Twojej zgodzie zostanie utracona i dlatego podczas kolejnej wizyty na Stronie zostanie wyświetlony baner cookie.

Oczywiście, możesz w każdej chwili nie zgodzić się na zainstalowanie analitycznych (lub wydajnościowych) cookie lub wycofać swoją zgodę za pomocą banera, który zobaczyłeś przy pierwszym wejściu na Stronę. Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie nie uniemożliwi Ci korzystanie ze Strony. Aby zobaczyć baner ponownie należy kliknąć w zieloną ikonę w kształcie tarczy, która znajduje się w lewym dolnym rogu Strony.

Możesz wyświetlić listę tych cookie, klikając zieloną ikonę w kształcie tarczy w lewym dolnym rogu Strony, co pozwoli Ci ponownie otworzyć naszą platformę zarządzania zgodami (CMP).
Możesz wyłączyć te cookie za pomocą jednej z metod wymienionych w części E.

D. Profilujące cookie

Profilujące cookie służą do tworzenia własnego profilu użytkownika, w oparciu o Twoje preferencje i upodobania wykazywane podczas przeglądania Internetu oraz do wyświetlania komunikatów reklamowych zgodnych z Twoim profilem. Dzięki temu reklamy, które widzi na naszej Stronie, mogą być dla Ciebie bardziej interesujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności instalacja tych cookie wymaga uzyskania Twojej uprzedniej zgody. Z tego powodu, gdy wchodzisz na Stronę, wyświetla się specjalny baner, który informuje, że (i) analityczne i profilujące cookie są używane przez Stronę. (ii) Jeżeli klikniesz „Akceptuj” wyrazisz zgodę na wszystkie. Jeżeli klikniesz „Dostosuj” będziesz mógł wyrazić zgody według wyboru. Jeśli wyrazisz zgodę na instalację cookie, będziemy o tym wiedzieli dzięki konkretnemu technicznemu cookie. (iii) Jeżeli klikniesz przycisk „X”, możesz kontynuować przeglądanie wyłącznie z „niezbędnymi” cookie. Jeśli wyrazisz zgodę na instalację cookie w ten sposób, będziemy wiedzieć o Twojej zgodzie za pomocą konkretnego technicznego cookie. W ten sposób unikniesz wyświetlania banera dot. cookie podczas kolejnych wizyt na Stronie przez co najmniej sześć miesięcy (z wyjątkiem sytuacji w których dokonamy aktualizacji cookie, np. dodanie lub usunięcie stron trzecich lub celów do naszej listy).

Proszę pamiętaj, że w przypadku usunięcia tego technicznego cookie z Twojej przeglądarki (w sposób opisany w części E pkt. 1) informacja o Twojej zgodzie zostanie utracony i dlatego podczas kolejnej wizyty na Stronie zostanie wyświetlony baner cookie.

Oczywiście, możesz w każdej chwili nie zgodzić się na zainstalowanie profilujących cookie lub wycofać swoją zgodę za pomocą banera, który zobaczyłeś przy pierwszym wejściu na Stronę. Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie nie uniemożliwi Ci korzystanie ze Strony. Aby zobaczyć baner ponownie należy kliknąć w zieloną ikonę w kształcie tarczy, która znajduje się w lewym dolnym rogu Strony.

Możesz wyświetlić listę tych cookie, klikając zieloną ikonę w kształcie tarczy w lewym dolnym rogu Strony, co pozwoli Ci ponownie otworzyć naszą platformę zarządzania zgodami (CMP).

Pamiętaj, że logując się na Stronę za pomocą danych do logowania na portalach społecznościowych, na których jesteś zarejestrowany, otrzymujesz cookie od operatora danego portalu społecznościowego, które zazwyczaj nie tylko umożliwiają zalogowanie się na Stronie, ale służą również do profilowania. Prosimy, aby przed zalogowaniem się za pomocą przycisków przeznaczonych dla portali społecznościowych, uważnie zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez operatorów portali społecznościowych na temat stosowania tych cookie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać tych cookie, powinieneś zalogować się na Stronę przy użyciu zwykłego loginu, bez korzystania z przycisków przeznaczonych dla portali społecznościowych.
Możesz wyłączyć te pliki cookie za pomocą jednej z metod wymienionych w części E.

 E. Jak zarządzać cookie i blokować ich stosowanie?

Istnieje kilka opcji zarządzania, usunięcia lub wyłączenia cookie.

(1) Zmiana ustawień przeglądarki

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki aby dowiedzieć się, jak zarządzać, usunąć lub wyłączyć wszystkie cookie (techniczne, analityczne i profilujące):

Dokonaj swojego wyboru ostrożnie. Poprzez nieprzemyślane blokowanie wszystkich cookie, w tym cookie technicznych, bez wyjątku dla Strony, możesz mieć zablokowaną możliwość przeglądania Strony lub korzystania ze wszystkich lub z części jej funkcjonalności. Ponadto usunięcie wszystkich cookie z przeglądarki internetowej, może spowodować usunięcie również cookie technicznych, co może spowodować usunięcie Twoich preferencji, które ustawiłeś podczas korzystania ze Strony lub usunięcie produktów lub usług znajdujących się w koszyku.

(2) Skorzystaj z naszej interaktywnego narzędzia (CMP)

Za pomocą banera, który widziałeś przy pierwszym wejściu na stronę możesz nie zgodzić się na zainstalowanie profilujących, analitycznych lub wydajnościowych cookie lub wycofać swoją zgodę na ich zainstalowanie. Brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie nie uniemożliwi Ci korzystanie ze Strony. Aby zobaczyć baner ponownie należy kliknąć w zieloną ikonę w kształcie tarczy, która znajduje się w lewym dolnym rogu Strony. Ta ikona umożliwia ponowne otwarcie początkowego ekranu banera plików cookie i sprzeciwienie się instalacji wszystkich cookie (klikając przycisk „Odrzuć wszystkie” lub szczegółowe odznaczenie cookie lub stron trzecich, którym chcesz się sprzeciwić, a następnie kliknij „Potwierdź mój wybór"). Pamiętaj, że wyłączając niepotrzebne pliki cookie (i) sprzeciwiasz się ich użyciu nie tylko na tej Stronie, ale na wszystkich stronach internetowych, które korzystają z tych cookie oraz (ii), że Twoja decyzja nie uniemożliwi Ci korzystanie ze Strony.

(3) Skorzystaj ze strony internetowej   www.youronlinechoices.eu/pl/

Your Online Choices to strona internetowa zarządzana przez stowarzyszenie typu non-profit European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) – polska wersja dostępna jest pod adresem www.youronlinechoices.eu/pl/która dostarcza informacji na temat reklamy behawioralnej opartej na reklamowych cookie (http://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej) i pozwala użytkownikom Internetu na łatwe sprzeciwienie się (opt-out) instalacji głównych reklamowych plików cookie zainstalowanych przez reklamodawców i używanych na stronach internetowych ( http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory). Przed rozpoczęciem korzystania z tego narzędzia zalecamy dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami korzystania z serwisu na stronie internetowej Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/pl/terms-conditions), najczęstszymi pytaniami (FAQ) ( http://www.youronlinechoices.com/pl/najczestsze-pytania) i podręcznikiem użytkownika ( http://www.youronlinechoices.com/pl/pomoc).

Świadomie korzystaj z Your Online Choices. Mimo, że w ramach Your Online Choices działa wiele najważniejszych firm z świata reklamy, które używają cookie, niektóre z stron trzecich instalujących cookie poprzez Stronę, mogły nie dołączyć do Your Online Choices. Dlatego też korzystanie z Your Online Choices nie gwarantuje, że użytkownik podczas przeglądania Strony nie otrzymasz cookie od stron trzecich. Pamiętaj również, że jeżeli usuniesz wszystkie cookie z przeglądarki, może to również spowodować usunięcie technicznych cookie wykorzystywanych przez Your Online Choices do zapamiętywania Twoich wyborów, co spowoduje, że cookie stron trzecich będą ponownie aktywne.

F. Warunki przetwarzania i okresy przechowywania danych

Jak podkreślono we wstępie do niniejszej polityki, możliwe jest, że Spółka gromadzi i przetwarza niektóre dane osobowe użytkownika za pomocą cookie, które są przekazywane bezpośrednio na Stronę (własne cookie). Spółka jest administratorem tych danych zgodnie z zapisami Rozporządzenia. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, w sposób w pełni zautomatyzowany i bez pośrednictwa człowieka. Dlatego też nasi pracownicy i współpracownicy nigdy nie uzyskają dostępu do Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem cookie, co oznacza, że nigdy nie będą w stanie uzyskać dostępu i/lub posiadać PII (Personally Identifiable Information), tj. informacji, na podstawie których można bezpośrednio Ciebie zidentyfikować.

Niektórzy z naszych współpracowników, wyznaczeni przez nas jako podmioty przetwarzające, mogą sprawować obsługę techniczną systemów komputerowych, w których przechowywane są Twoje dane, nawet bez możliwości uzyskania dostępu do ich rzeczywistej zawartości. Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach obsługiwanych przez strony trzecie (np. dostawców systemów komputerowych) lub mogą być zarządzane przez podmioty specjalizujące się w reklamie internetowej, działając jako zewnętrzny podmioty przetwarzający na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego na piśmie przez Spółkę. Informujemy, że zgodnie z warunkami i gwarancjami określonymi w Rozporządzeniu, Twoje dane mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony prywatności i danych osobowych porównywalnego z poziomem gwarantowanym przez polskie i europejskie przepisy o ochronie prywatności, ale w przypadku, gdy Spółka będzie działać jako administrator, zwrócimy szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych, dlatego też będziemy zarządzać przekazywaniem danych z należytą starannością i zabezpieczeniami oraz zapewnimy wszelkie odpowiednie zabezpieczenia. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione administratorom danych będących stronami trzecimi, ani też nie zostaną ujawnione.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji podstawowych celów opisanych w niniejszej polityce, a w każdym razie w celu ochrony interesów zarówno Użytkowników, jak i Spółki.

G. Twoje prawa

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dalsze informacje, lub wyjaśnienia w związku z niniejszą Polityką cookie, prosimy o kontakt z Spółką w następujący sposób:

  • listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres siedziby Spółki, wskazanym powyżej;
  • e-mailowo na adres privacy-pl@everli.com.

Na podstawie Rozporządzenia Spółka informuje Użytkowników, że przysługuje im prawo do uzyskania informacji (i) o pochodzeniu danych osobowych; (ii) o celach i sposobach przetwarzania; (iii) o mechanizmie stosowanym w przypadku przetwarzania przy użyciu narzędzi elektronicznych; (iv) identyfikacyjnych dotyczących administratora danych i podmiotów przetwarzających dane; (v) o podmiotach lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako podmiot przetwarzający lub podwykonawca.

Ponadto, Użytkownikom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu, aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych;
b) prawo do usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których nie trzeba przechowywać do celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetwarzane; c) prawo do uzyskania zaświadczenia, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały przekazane, także w zakresie ich treści, do wiadomości tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym wykorzystaniem zasobów w stosunku do chronionego prawa.
c) prawo do uzyskania zaświadczenia, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały przekazane, także w zakresie ich treści, do wiadomości tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym wykorzystaniem zasobów w stosunku do chronionego prawa.

Użytkownicy mają również:

a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie ich zgody;
b) (w stosownych przypadkach) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych ich dotyczących w powszechnie używanym formacie ustrukturyzowanym, odczytywanym przez urządzenie automatyczne), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia („ prawo do bycia zapomnianym");
c) prawo do sprzeciwu: i) w całości lub w części, z uzasadnionych powodów, do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, nawet jeśli jest to istotne ze względu na cel ich gromadzenia; ii) w całości lub w części do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celu wysyłki materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu badania rynku lub komunikacji handlowej;
d) jeżeli uzna, że przetwarzanie, które go dotyczy, narusza Rozporządzenie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, w którym pracuje lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie). W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 (www.uodo.gov.pl)

***

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację wszystkich linków, które można przeglądać w niniejszej Polityce cookie. W związku z tym za każdym razem, gdy łącze nie działa i/lub nie jest aktualizowane, Użytkownicy uznają i akceptują, że muszą zawsze odwoływać się do dokumentu i/lub sekcji Strony, do których odnosi się ten link.