Polityka plików Cookie

Ta strona internetowa (www.everli.pl, dalej „Strona”) jest administrowana przez On Demand Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627577, NIP: 1132913755 (dalej „My” lub „Spółka”).

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, które wykorzystujemy do różnych celów, aby wyjaśnić czym są pliki cookie oraz do czego są wykorzystywane na tej Stronie przygotowaliśmy tę politykę.

Niektóre pliki cookie (tzw. własne lub pierwszej strony) są przekazywane na Stronę i kontrolowane przez Nas. Spółka wykorzystuje te pliki cookie do przetwarzania i zbierania danych (w tym danych osobowych) o Tobie. W tej polityce, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „Rozporządzenie”) wyjaśniamy Ci jak zbieramy te dane, w jakich celach oraz jakie są Twoje prawa.

Pozostałe pliki cookie (tzw. pliki osób trzecich) są natomiast przekazywane na Stronę i kontrolowane przez osoby trzecie. Ta polityka zawiera linki do informacji publikowanych przez te osoby trzecie, które powinieneś uważnie przeczytać.

Spółka przywiązuje szczególna wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osób odwiedzających Stronę (dalej „Użytkownicy”). W celu uzyskania informacji na temat naszej Polityki Plików Cookie Użytkownicy mogą skontaktować się z Spółką w dowolnym momencie, korzystając z następujących metod:

  • listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres siedziby Spółki, wskazanym powyżej;
  • e-mailowo na adres privacy-pl@everli.com.

A. Czym są pliki cookie i do czego służą

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają bezpośrednio do jego urządzenia (zazwyczaj do przeglądarki), gdzie są one zapisywane, a następnie wysyłane z powrotem na te same strony przy kolejnych wizytach użytkownika (tzw. pliki cookie własne, pliki cookie administratora). Podczas przeglądania strony internetowej użytkownik może również otrzymywać na swoim urządzeniu końcowym pliki cookie z różnych stron lub serwerów internetowych (tzw. pliki cookies osób trzecich). Dzieje się tak dlatego, że odwiedzana strona internetowa może zawierać takie elementy, jak obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron internetowych domen, które znajdują się na serwerach innych niż ten, na którym znajduje się żądana strona. Innymi słowy, to właśnie te pliki cookie są wysyłane przez inną stronę internetową niż ta, którą aktualnie odwiedza użytkownik.

Pliki cookie mogą mieć ograniczony czas trwania jednej sesji przeglądania w przeglądarce (tzw. pliki cookies sesyjne) i w tym przypadku są automatycznie dezaktywowane, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę. Pliki cookie mogą mieć również wcześniej ustaloną datę ważności i w tym przypadku będą przechowywane i aktywne na dysku twardym do określonej daty, w dalszym ciągu zbierając informacje podczas różnych sesji przeglądania w przeglądarce (tzw. trwałe pliki cookie).

Pliki cookie są wykorzystywane do różnych zadań. Niektóre z nich są niezbędne, aby umożliwić przeglądanie Strony i korzystanie z jej funkcjonalności (tzw. techniczne pliki cookie). Inne są wykorzystywane do pozyskiwania informacji statystycznych, w postaci zagregowanej lub nie, dotyczących liczby użytkowników odwiedzających Stronę oraz sposobu korzystania ze Strony (tzw. wydajnościowe lub analityczne pliki cookie). Jeszcze inne pliki cookie są wykorzystywane do profilowania użytkownika i wyświetlania na Stronie reklam, które mogą go zainteresować, ponieważ są zgodne z jego upodobaniami i nawykami konsumpcyjnymi (tzw. reklamowe pliki cookie).

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych różnych kategorii plików cookie, zapoznaj się z treścią niniejszej polityki. Dowiedz się, jak działają i do czego służą, a następnie zdecyduj, czy wyrazić zgodę na ich wykorzystanie, czy nie.

B. Techniczne pliki cookie

Techniczne pliki cookie są używane na Stronie wyłącznie w celu ułatwienia przeglądania Strony i umożliwienia korzystania z jej funkcji. Są to zawsze własne pliki cookie, ponieważ są one przekazywane bezpośrednio przez nas na Stronie.

Niektóre techniczne pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić optymalne przeglądanie stron internetowych lub umożliwić użytkownikowi zalogowanie się na stronie internetowej, na przykład w celu dokonania zakupu na Stronie lub wejścia w obszar prywatny (tzw. nawigacyjne pliki cookie). Nawigacyjne pliki cookie to zazwyczaj cookies sesyjne i dlatego po zamknięciu przeglądarki są one automatycznie wyłączane.

Inne techniczne pliki cookie służą do zapisywania Twoich niektórych preferencji (np. języka lub kraju pochodzenia) bez konieczności ponownego wpisywania tych danych podczas kolejnych wizyt (tzw. funkcjonalne pliki cookie). Z tego powodu funkcjonalne pliki cookie są często plikami trwałymi, ponieważ są przechowywane na Twoim komputerze, nawet po zamknięciu przeglądarki, aż do wygaśnięcia terminu ich ważności lub do momentu, gdy postanowisz je usunąć.

Na Stronie są obecnie używane następujące techniczne pliki cookie:

Nazwa

Kategoria pliku cookie

Cel

Czas trwania

Host-ss

Techniczny plik cookie administratora

Jest wykorzystywany do zapobiegania atakom CSRF (plik cookie jest przesyłany bez obsługi błędu).

sesja

user_temporary_session

Techniczny plik cookie administratora

Tymczasowy token do zarządzania resetowaniem zapomnianego hasła.

1 dzień

user_token

Techniczny plik cookie administratora

Token dostępu generowany losowo dla każdego użytkownika przy każdym logowaniu i dla każdego urządzenia. Jest wykorzystywany do uzyskania dostępu do strony internetowej i profilowania używanego urządzenia.

90 dni

vAuthToken

Techniczny plik cookie administratora

Token dostępu generowany losowo dla każdego użytkownika przy każdym logowaniu i dla każdego urządzenia. Jest wykorzystywany do uzyskania dostępu do strony internetowej i profilowania używanego urządzenia.

90 dni

smUserDataChecked

Techniczny plik cookie administratora

Jest wykorzystywany do weryfikacji, czy dane użytkownika zapisane lokalnie są aktualne.

20 minut

landings

Techniczny plik cookie administratora

Służy do śledzenia, czy użytkownik został przekierowany z określonej strony logowania (np. zniżki przeznaczone dla określonych typów użytkowników), co związane jest z koniecznością przeglądania danej strony jako zalogowany użytkownik.

5 minut

SMcookies

Techniczny plik cookie administratora

Używany do zapisywania wyboru użytkownika dotyczącego zapisywania plików cookie.

365 dni

LocalStorage/SessionStorage

Techniczny plik cookie administratora

W pamięci lokalnej jest przechowywanych wiele zmiennych, z których większość jest wykorzystywana do celów funkcjonalnych.

sesja

vSelectedData

Techniczny plik cookie administratora

Używany do zapisywania wiele zmiennych, z których większość jest wykorzystywana do celów funkcjonalnych.

90 dni

user_session

Techniczny plik cookie administratora

Token sesji generowany losowo dla każdego koszyka przy każdym wyświetleniu strony wyboru sklepu co 30 minut. Jest wykorzystywany do śledzenia wydatków w bardziej szczegółowy sposób.

14 dni

vUserSession

Techniczny plik cookie administratora

Token sesji generowany losowo dla każdego koszyka przy każdym wyświetleniu strony wyboru sklepu co 30 minut. Służy do dokładniejszego śledzenia pojedynczych zakupów.

90 dni

vSkipRecoverOrderAlert

Techniczny plik cookie administratora

Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące wyświetlania alertu o możliwości odzyskania poprzedniego zamówienia.

365 dni

Google Analytics

Techniczny plik cookie osób trzecich

Gromadzi anonimowe dane w celu tworzenia statystyk dostępu i statystyk ruchu na użytek wewnętrzny. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Stripe

Techniczny plik cookie osób trzecich

Gromadzenie danych w celu śledzenia płatności kartami kredytowymi. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Google Places

Techniczny plik cookie osób trzecich

Gromadzenie danych o lokalizacjach i mapach. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zendesk Chat

Techniczny plik cookie osób trzecich

Gromadzenie danych w celu zapewnienia właściwej obsługi klientów poprzez czat. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Firebase Cloud Messaging

Techniczny plik cookie osób trzecich

Gromadzenie danych w celu wysyłania powiadomień i wiadomości. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Fabric Crashlytics

Techniczny plik cookie osób trzecich

Umożliwia gromadzenie informacji w przypadku problemów technicznych, aby zapewnić ich szybkie rozwiązanie. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności instalacja tych plików cookie nie wymaga Twojej uprzedniej zgody, dlatego te pliki cookie są instalowane automatycznie. Oczywiście możesz zablokować instalację technicznych plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki (patrz punkt E (2), aby dowiedzieć się, jak to zrobić). Należy jednak pamiętać, że poprzez zablokowanie instalacji technicznych plików cookie lub późniejsze ich usunięcie możliwość dostępu do Strony, korzystania z całości lub części Strony, włączania lub wyłączania niektórych funkcji lub otrzymywania niektórych usług może być w całości lub w części utrudniona.

C. Wydajnościowe lub analityczne pliki Cookie

Analityczne pliki cookie są wykorzystywane na Stronie do zbierania informacji statystycznych, w postaci zagregowanej lub nie, dotyczących liczby użytkowników odwiedzających Stronę oraz sposobu, w jaki tę Stronę odwiedzają.

Analityczne pliki cookie na Stronie są plikami osób trzecich, ponieważ nie są przekazywane bezpośrednio przez nas, ale przez osoby trzecie. Nie są więc instalowane bezpośrednio przez Spółkę, lecz przez osoby trzecie.

W porównaniu z technicznymi plikami cookie, analityczne pliki cookie mogą być instalowane na Twoich urządzeniach tylko za Twoją uprzednią zgodą.

Na Stronie stosowane są obecnie następujące analityczne pliki cookie:

Nazwa

Kategoria pliku cookie

Dostawca

Cel

Polityka prywatności

Bing

Analityczny plik cookie osób trzecich

Bing

Gromadzenie danych w celu śledzenia konwersji w przypadku, gdy użytkownik zarejestruje się lub dokona zakupu.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Google Customer Review

Analityczny plik cookie osób trzecich

Google

Gromadzenie danych w celu uzyskania opinii związanych z usługą, która ma zostać wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Mixpanel

Analityczny plik cookie osób trzecich

Mixpanel

Gromadzenie danych w celu tworzenia statystyk dostępu i statystyk ruchu na użytek wewnętrzny. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

AppsFlyer

Analityczny plik cookie osób trzecich

AppsFlyer

Gromadzenie danych w celu tworzenia statystyk dostępu i statystyk ruchu na użytek wewnętrzny. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Firebase

Analityczny plik cookie osób trzecich

Google

Gromadzenie danych w celu tworzenia statystyk dostępu i statystyk ruchu na użytek wewnętrzny. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Hotjar

Analityczny plik cookie osób trzecich

Hotjar

Gromadzenie danych dotyczących zachowania użytkowników w serwisie oraz ich urządzeń w celu analizy związanej z user experience.

Zapoznaj się z polityką prywatności 

Google Tag Manager

Analityczny plik cookie osób trzecich

Google

Gromadzenie danych w celu przekierowania ich do innych serwisów, takich jak Mixpanel, AdWords, Facebook, OutBrain. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Dlatego też, gdy odwiedzasz Stronę, wyświetla się specjalny baner informujący, że (i) na Stronie wykorzystywane są nie techniczne pliki cookie osób trzecich (np. analityczne pliki cookie) oraz że (ii) klikając przycisk „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie również tych plików cookie. Jeżeli wyrazisz zgodę na instalację plików cookie poprzez kliknięcie banneru, będziemy śledzić Twoją zgodę za pomocą odpowiedniego technicznego pliku cookie. Dzięki temu baner dotyczący plików cookie nie wyświetli się podczas kolejnych wizyt na Stronie. Należy pamiętać, że jeżeli usuniesz ten techniczny plik cookie z przeglądarki w sposób opisany w punkcie E (2) poniżej, ślad Twojej zgody zostanie utracony, a podczas następnej wizyty na Stronie baner cookie zostanie wyświetlony ponownie.

Możesz wyrazić zgodę na używanie tylko niektórych analitycznych plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki (przeczytaj punkt E (2), aby dowiedzieć się, jak to zrobić) lub zgodnie z procedurą określoną w informacji o plikach cookie podmiotów zewnętrznych, które są dostępne w linkach wskazanych w powyższej tabeli. W ten sam sposób możesz w dowolnym momencie wycofać swoją już udzieloną zgodę na korzystanie z analitycznych plików cookie.

D. Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie służą do tworzenia własnego profilu użytkownika, w oparciu o jego preferencje i upodobania wykazywane podczas przeglądania Internetu oraz do wyświetlania komunikatów reklamowych zgodnych z profilem użytkownika. Dzięki temu komunikaty reklamowe, które widzi na naszej Stronie, mogą być dla niego bardziej interesujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności instalacja tych plików cookie wymaga uzyskania Twojej uprzedniej zgody. Dlatego też, gdy odwiedzasz Stronę, wyświetla się specjalny baner informujący, że (i) na Stronie wykorzystywane są nie techniczne pliki cookie osób trzecich (np. reklamowe pliki cookie) oraz że (ii) klikając przycisk „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie również tych plików cookie. Jeżeli wyrazisz zgodę na instalację plików cookie poprzez kliknięcie banneru, będziemy śledzić Twoją zgodę za pomocą odpowiedniego technicznego pliku cookie. Dzięki temu baner dotyczący plików cookie nie wyświetli się podczas kolejnych wizyt na Stronie. Należy pamiętać, że jeżeli usuniesz ten techniczny plik cookie z przeglądarki w sposób opisany w punkcie E (2) poniżej, ślad Twojej zgody zostanie utracony, a podczas następnej wizyty na Stronie baner cookie zostanie wyświetlony ponownie.

Możesz wyrazić zgodę na używanie tylko niektórych reklamowych plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki (przeczytaj punkt E (2), aby dowiedzieć się, jak to zrobić) lub zgodnie z procedurą określoną w informacji o plikach cookie podmiotów zewnętrznych, które są dostępne w linkach wskazanych w poniżej tabeli. W ten sam sposób możesz w dowolnym momencie wycofać swoją już udzieloną zgodę na korzystanie z reklamowych plików cookie. W przypadku plików cookie instalowanych przez naszą Spółkę możesz wycofać swoją zgodę również poprzez ich dezaktywację zgodnie z procedurą określoną w jednej z poniższych tabel.

Nie wyrażenie zgody lub cofnięcie zgody na użytkowanie reklamowych plików cookie nie wpłynie na możliwość odwiedzenia Strony i korzystania z jej zawartości. Jeśli postanowisz wyłączyć reklamę behawioralną, nie oznacza to, że reklamy nie będą już wyświetlane na Stronie. Niemniej jednak banery, które pojawią się na Stronie, mogą nie odzwierciedlać Twoich zainteresowań lub preferencji w używanej obecnie przeglądarce.

Niektóre z reklamowych plików cookie są instalowane bezpośrednio przez Spółkę (reklamowe pliki cookie administratora). Te pliki cookie są stałe, a ich maksymalny czas wynosi 12 miesięcy. Poniżej znajduje się wykaz reklamowych plików cookie administratora, używanych na Stronie, informująca z informacją w jaki sposób można zablokować ich instalację:

Nazwa

Kategoria pliku cookie

Cel

Termin ważności

smUserUTM, smOrderUTM

Reklamowy plik cookie administratora

Są wykorzystywane do śledzenia UTM i tagów zawartych w linkach, do analizy ruchu wynikającego z kampanii marketingowych, z których użytkownik został przekierowany na stronę (zostaną one następnie zapisane w bazie danych w przypadku dostępu lub rejestracji oraz złożenia zamówienia). Aby dezaktywować już zainstalowane pliki cookie, kliknij tutaj.

30 dni

store_brand

Reklamowy plik cookie administratora

Pokazuje, czy użytkownik przeszedł na stronę docelową ze strony partnera. Służy do filtrowania listy sklepów tak, aby pokazać tylko te związane z określonym partnerem. Aby dezaktywować już zainstalowane pliki cookie, kliknij tutaj.

2 godziny

Większość reklamowych plików cookie jest instalowana przez osoby trzecie, które działają jako niezależni administratorzy danych (pliki cookie osób trzecich). Poniżej znajduje się wykaz używanych obecnie na Stronie reklamowych plików cookie osób trzecich ze wskazaniem linków do stron informacyjnych utworzonych przez ich programistów:

Nazwa

Rodzaj

Dostawca

Cel

Polityka prywatności

Tradedoubler

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Tradedoubler

Gromadzenie danych dotyczących odwiedzin na Stronie oraz zakupów dokonanych po obejrzeniu kampanii reklamowych.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Zanox\Awin

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Zanox\Awin

Gromadzenie danych dotyczących odwiedzin na Stronie oraz zakupów dokonanych po obejrzeniu kampanii reklamowych.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Sociomantic

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Sociomantic

Gromadzenie danych dotyczących przeglądania stron w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Criteo

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Criteo

Gromadzenie danych dotyczących przeglądania stron w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Admitad

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Admitad

Gromadzenie danych dotyczących przeglądania stron w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Google Ads

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Google

Gromadzenie danych dotyczących przeglądania stron w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zapoznaj się z polityką prywatności

AdRoll

Reklamowy plik cookie osób trzecich

AdRoll

Gromadzenie danych dotyczących przeglądania stron w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Twitter

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Twitter

Gromadzenie anonimowych danych dotyczących konwersji i wykorzystywanie funkcjonalności portali społecznościowych.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Facebook

Reklamowy plik cookie osób trzecich

Facebook

Gromadzenie anonimowych danych dotyczących konwersji i wykorzystywanie funkcjonalności portali społecznościowych.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Należy pamiętać, że logując się na Stronę za pomocą danych do logowania na portalach społecznościowych, na których jesteś zarejestrowany, otrzymujesz pliki cookie od operatora danego portalu społecznościowego, które zazwyczaj nie tylko umożliwiają zalogowanie się na Stronie, ale służą również do profilowania. Prosimy, aby przed zalogowaniem się za pomocą przycisków przeznaczonych dla portali społecznościowych, uważnie zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez operatorów portali społecznościowych na temat stosowania tych plików cookie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać tych plików cookie, powinieneś zalogować się na Stronę przy użyciu zwykłego loginu, bez korzystania z przycisków przeznaczonych dla portali społecznościowych. Poniżej znajduje się wykaz związanych z portalami społecznościowymi plików cookie, które są używane na Stronie, ze wskazaniem linków do stron informacyjnych utworzonych przez ich właścicieli:

Nazwa

Rodzaj

Dostawca

Cel

Polityka prywatności

Facebook Login

Pliki cookie osób trzecich służące do logowania i pliki reklamowe

Facebook

Gromadzenie anonimowych danych dotyczących konwersji, korzystania z funkcji logowania i portali społecznościowych. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Apple Login

Pliki cookie osób trzecich służące do logowania i pliki reklamowe

Apple

Gromadzenie anonimowych danych dotyczących konwersji, korzystania z funkcji logowania i portali społecznościowych. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

Google Login

Pliki cookie osób trzecich służące do logowania i pliki reklamowe

Google

Gromadzenie anonimowych danych dotyczących konwersji, korzystania z funkcji logowania i portali społecznościowych. Używany również w aplikacjach iOS i Android.

Zapoznaj się z polityką prywatności

 E. Jak zarządzać plikami cookie i blokować ich stosowanie?

Istnieje kilka opcji zarządzania plikami cookie oraz ich wyłączania i usuwania.

(1) W przypadku analitycznych i reklamowych plików cookie możesz nie wyrazić zgody na ich instalację (jeśli zamkniesz specjalny baner, który jest wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do Strony, klikając przycisk „X”, tylko techniczne pliki cookie będą nadal przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych)

(2) Zmiana ustawień przeglądarki

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać wszystkimi plikami cookie (technicznymi, analitycznymi i reklamowymi), wyłączać je lub usuwać, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta wykorzystywanej przeglądarki:

Decyzje należy podejmować uważnie. Poprzez nieprzemyślane blokowanie odbioru wszystkich plików cookie, w tym plików cookie technicznych, bez podawania konkretnego wyjątku dla Strony, użytkownik może mieć zablokowaną możliwość przeglądania Strony lub korzystania ze wszystkich lub z części jej funkcji. Ponadto usunięcie wszystkich plików cookie z przeglądarki internetowej, w tym plików cookie technicznych, może spowodować usunięcie preferencji, które użytkownik ustawił podczas korzystania ze Strony lub usunięcie produktów lub usług znajdujących się w koszyku.

(3) Korzystanie z naszych interaktywnych narzędzi lub narzędzi udostępnionych przez strony trzecie

Aby wyłączyć reklamowe pliki cookie administratora, tzn. te zainstalowane bezpośrednio przez nas, można po prostu użyć interaktywnego przycisku, który pojawia się w paragrafie D niniejszej polityki. Brak wyrażenia zgody na używanie tych plików cookie nie będzie miał wpływu na możliwość przeglądania Strony i korzystanie z jej funkcji. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić decyzję za pomocą tego samego interaktywnego przycisku.

Aby wyłączyć pliki cookie osób trzecich, należy zapoznać się z polityką prywatności osób trzecich, które instalują analityczne pliki cookie (patrz punkt C powyżej) lub reklamowe plików cookie (patrz punkt D powyżej), aby uzyskać informacje na temat innych dostępnych narzędzi do zarządzania plikami cookie, wyłączania ich i usuwania oraz, bardziej ogólnie, aby sprzeciwić się ich wykorzystywaniu. Pamiętaj, że wyłączając pliki cookie osób trzecich, (i) sprzeciwiasz się korzystaniu z nich nie tylko na Stronie, ale na wszystkich stronach internetowych, na których są one używane oraz (ii) że możliwość przeglądania Strony i korzystania z jej funkcji nie zostanie w żaden sposób ograniczona.

(4) Skorzystaj ze strony internetowej   www.youronlinechoices.eu/pl/

Your Online Choices to strona internetowa zarządzana przez stowarzyszenie typu non-profit European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) – polska wersja dostępna jest pod adresem www.youronlinechoices.eu/pl/która dostarcza informacji na temat reklamy behawioralnej opartej na reklamowych plikach cookie (http://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej) i pozwala użytkownikom Internetu na łatwe sprzeciwienie się (opt-out) instalacji głównych reklamowych plików cookie zainstalowanych przez reklamodawców i używanych na stronach internetowych ( http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory). Przed rozpoczęciem korzystania z tego narzędzia zalecamy dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami korzystania z serwisu na stronie internetowej Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/pl/terms-conditions), najczęstszymi pytaniami (FAQ) ( http://www.youronlinechoices.com/pl/najczestsze-pytania) i podręcznikiem użytkownika ( http://www.youronlinechoices.com/pl/pomoc).

Zalecamy świadome korzystanie ze strony Your Online Choices. Mimo że Your Online Choices gromadzi wiele wiodących firm reklamowych na świecie, które używają plików cookie, niektóre z osób trzecich instalujących pliki cookie poprzez Stronę, mogły nie dołączyć do Your Online Choices. Dlatego też korzystanie z Your Online Choices nie gwarantuje, że użytkownik podczas przeglądania Strony otrzyma pliki cookie od osób trzecich. Należy również pamiętać, że jeżeli użytkownik usunie wszystkie pliki cookie z przeglądarki, mogą również zostać usunięte techniczne pliki cookie wykorzystywane przez Your Online Choices do zapamiętywania wyborów użytkownika, co spowoduje, że pliki cookie osób trzecich będą ponownie aktywne.

F. Warunki przetwarzania i okresy przechowywania danych

Jak podkreślono we wstępie do niniejszej polityki, możliwe jest, że Spółka gromadzi i przetwarza niektóre dane osobowe użytkownika za pomocą plików cookie, które są przekazywane bezpośrednio na Stronę (pliki cookie administratora). Spółka jest administratorem tych danych zgodnie z zapisami Rozporządzenia. Będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie odpowiednich podstawach prawnych, tj. dane osobowe, które zostały zebrane za pomocą technicznych plików cookies będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na prowadzeniu Strony, a dane osobowe zebrane za pośrednictwem innych plików cookies będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Przetwarzamy dane użytkowników wyłącznie drogą elektroniczną, w sposób w pełni zautomatyzowany i bez pośrednictwa człowieka (nie będziemy jednak dokonywać w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany i zindywidualizowany (w tym profilowania). Dlatego też nasi pracownicy i kontrahenci nigdy nie uzyskają dostępu do treści Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem plików cookie, co oznacza, że nigdy nie będą w stanie uzyskać dostępu i/lub posiadać PII (Personally Identifiable Information), tj. informacji, na podstawie których można bezpośrednio Ciebie zidentyfikować.

Niektórzy z naszych kontrahentów, wyznaczeni przez nas jako podmioty przetwarzające, mogą sprawować obsługę techniczną systemów komputerowych, w których przechowywane są dane, bez możliwości uzyskania dostępu do ich rzeczywistej zawartości. Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach obsługiwanych przez osoby trzecie (np. dostawców systemów komputerowych) lub mogą nimi zarządzać osoby specjalizujące się w reklamie internetowej, działające jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane na podstawie odpowiedniego mianowania na piśmie przez Spółkę. Dane osobowe, które przetwarzamy o Tobie, mogą być również przekazywane organom publicznym i innym stronom trzecim w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów. Informujemy, że zgodnie z warunkami i gwarancjami określonymi w Rozporządzeniu, Twoje dane mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony prywatności i danych osobowych porównywalnego z poziomem gwarantowanym przez polskie i europejskie przepisy o ochronie prywatności, ale w przypadku, gdy Spółka będzie działać jako administrator, zwrócimy szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych, dlatego też będziemy zarządzać przekazywaniem danych z należytą starannością i zabezpieczeniami oraz zapewnimy wszelkie odpowiednie zabezpieczenia, w tym ewentualnie zostaną zawarte standardowe klauzule ochrony danych, jakie przewidziano w Rozporządzeniu. Kopię wszystkich takich zabezpieczeń, na żądanie, możesz uzyskać od naszej Spółki (możesz skontaktować się z nami w tej sprawie w dowolny sposób określony w sekcji G). Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane administratorom danych będących osobami trzecimi, ani też nie zostaną ujawnione.

Twoje dane osobowe w będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji podstawowych celów opisanych w niniejszej polityce, a w każdym razie w celu ochrony interesów zarówno Użytkowników, jak i Spółki.

G. Twoje prawa

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dalsze informacje lub wyjaśnienia w związku z niniejszą Polityką plików cookie, prosimy o kontakt z Spółką w następujący sposób:

  • listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres siedziby Spółki, wskazanym powyżej;
  • e-mailowo na adres privacy-pl@everli.com.

Na podstawie Rozporządzenia Spółka informuje Użytkowników, że przysługuje im prawo do uzyskania informacji (i) o pochodzeniu danych osobowych; (ii) o celach i sposobach przetwarzania; (iii) o mechanizmie stosowanym w przypadku przetwarzania przy użyciu instrumentów elektronicznych; (iv) identyfikacyjnych dotyczących administratora danych i podmiotów przetwarzających dane; (v) o podmiotach lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako menedżer lub agent.

Użytkownikom przysługują również następujące prawa:

a) prawo dostępu, aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych; b) prawo do usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których nie trzeba przechowywać do celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetwarzane; c) prawo do uzyskania zaświadczenia, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały przekazane, także w zakresie ich treści, do wiadomości tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym wykorzystaniem zasobów w stosunku do chronionego prawa.

Użytkownicy mają również:

a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie ich zgody; b) (w stosownych przypadkach) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych ich dotyczących w powszechnie używanym formacie ustrukturyzowanym, odczytywanym przez urządzenie automatyczne), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia („ prawo do bycia zapomnianym"); c) prawo do sprzeciwu: i) w całości lub w części, z uzasadnionych powodów, do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, nawet jeśli jest to istotne ze względu na cel ich gromadzenia; ii) w całości lub w części do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celu wysyłki materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu badania rynku lub komunikacji handlowej; d) jeżeli uzna, że przetwarzanie, które go dotyczy, narusza Rozporządzenie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, w którym pracuje lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie). W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 (www.uodo.gov.pl)

***

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację wszystkich linków, które można przeglądać w niniejszej Polityce plików cookie. W związku z tym za każdym razem, gdy łącze nie działa i/lub nie jest aktualizowane, Użytkownicy uznają i akceptują, że muszą zawsze odwoływać się do dokumentu i/lub sekcji Strony, do których odnosi się ten link.